ART fairs

ART Karlsruhe 2014
13. – 16. March 2014 

ART Karlsruhe 2013 – Der Auftakt
ART Karlsruhe 2013 – Hans-Platschek-Preis
ART Karlsruhe 2013 – Preisverleihung One-Artist-Show
ART Karlsruhe 2013 – Abschluss
ART Karlsruhe 2011 – Resümee  

 

 

August

30.08. – 01.09.2013
Art Amsterdam

September

13.09. – 15.09.2013
Shanghai Contemporary

kein Datum
Joburg Art Fair, Johannesburg

19.09. – 22.09.2013
PREVIEW, Berlin

18.09. – 22.09.2013
art moscow, Moskau

October

10.10. – 13.10.2013
Vienna Fair Wien

10.10 – 13.10.2013
Art Show, Zürich

11.10. – 14.10.2013
Frieze Art Fair, London

11.10. – 13.10.2013
ART Zürich, Zürich

October 2013
Munich Contempo, München

kein Datum
US Artists American Fine Art Show, Philadelphia

24.10. – 27.10.2013
FIAC, Paris

kein Datum
Art Toronto

31.10. – 03.11.2013
ART.FAIR, Köln

November

kein Datum
BLOOOM. The Creative Industries Art Show, Köln

01.11. – 03.11.2013
SOFA EXPO, Chicago

07.11 – 10.11.2013
Contemporary Istanbul

08.11. – 10.11.2013
Artissima, Turin

14.11. – 17.11.2013
Paris Photo, Paris

November 2013
Edinburgh Art Fair

24.11. – 01.12.2013
PAN Amsterdam

November 2013
St’art, Straßburg

December

December 2013
Verge Art fair, Miami

December 2013
SCOPE, Miami