Hans Karl Stöckl`s „Das Nashörnchen“ (c) Edition Keiper, Foto: Ulrike Rauch

Hans Karl Stöckl`s "Das Nashörnchen" (c) Edition Keiper, Foto: Ulrike Rauch